Over Dinamaria

In het kader van haar universitaire opleiding aan de Rijksuniversiteit in Gent maakte Dinamaria Mouton in samenwerking met de faculteit pedagogie haar eindthesis over expressie en creativiteit en toepassingen binnen de lichamelijke opvoeding. Ze heeft haar leven verder gezet in lijn van haar thesis: haar leven lang heeft ze haar onderzoek verder gezet en de wortels gevonden van creativiteit en expressie. Ze volgde daarvoor een zeer brede weg: volgde danscursussen zowel in binnen en buitenland. Course in miracles en The work of Byron Katie, body mind centering zijn de voornaamste cursussen (buiten de danswereld ) die haar werk tot op vandaag hebben beïnvloed.

Dinamaria heeft van dansen haar levenswerk en levenskunst gemaakt door het intens te doordringen met al haar bewustzijn, door het fenomeen dans van alle kanten te onderzoeken, door authenticiteit centraal te stellen. Ze ontdekte de wetmatigheid en de wijsheid van het lichaam zelf.

Dinamaria gaf dans en expressie in talrijke vormingsintellingen (volwassenen), daarnaast ook in steinerscholen in Gent en Brugge en in de lerarenopleiding zowel in KHBO als in de opleiding van het rijksonderwijs. Verder ook klassieke en hedendaagse dans, plus artistieke training in het conservatorium in Brugge.

Haar lichaam werd niet alleen het instrument voor de dans maar ook voor klank en muziek. Vele jaren heeft ze als choreografe vooral met amateurs gewerkt en ontdekte de puurheid van een ‘niet technische dans‘. Net zo als bij Pina Bausch gaat haar interesse naar ‘de poëzie van diegene die danst’ en ‘wat is wezenlijk in deze persoon die danst‘. Zingen is innerlijk dansen en je eigen stroom volgen.

Dinamaria ontdekte in haar meditatieve, speelse dans een helende manier om haar vrouw zijn door en door te beleven. Ook op die manier werd haar expressieve kracht dieper en voelde ze hoe haar zelfvertrouwen en liefdeskrachten groter werden. Deze ‘wijze’ weg van eenvoud wenst ze met ‘verschillende leeftijden’ te delen. Ze slaagt erin om te vertrekken van wat er al aan vervulling is … door die diepgaande aandacht en acceptatie groeit overvloed. 
Het specifieke van haar lessen (zowel in dansen, zingen als wonderlijk kind ligt in haar talent om ieder dieper met authenticiteit aan te raken en daardoor ieders kracht naar boven te halen. Op deze manier wordt elke les een inwijding in je Zelf. Op deze manier straalt een licht door elk samen zijn. 

%d bloggers like this: